Reducerat pris på Stress & Trauma-kursen online

Nästa Kurs

Boka nu, begränsat antal platser

Över 500 personer inom beroendebehandling och kriminalvård har gått kursen och lovordar den. Behandlare och terapeuter från bland annat socialtjänst, öppenvård, HVB-hem och privata alternativ. 

Ditt team

Screen Shot 2018-08-05 at 14.14.50.png

Över 35 års erfarenhet av att arbeta med missbruksbehandling som terapeut, på HVB-hem, som utbildare och handledare. Stefan har skrivit tre böcker om våld och arbetat med våldsoffer, incest-utsatta, substansmissbruk och trauma.

www.spfab.se

Traumabaserad Missbruksvård

Stefan Sandström
Psykolog

132929-gunilla-hamne-book-kopia-jpg-e147

Var med och grundade kvinnojouren Terrafem. Stress och traumakonsult verksam i över 20 länder med flyktingar, konfliktöverlevare, fängelser, barnsoldater och kvinnor utsatta för sexuellt våld genom Peaceful Heart Network.

www.peacefulheart.se

Gunilla Hamne
Traumakonsult

ulf-sandstrom-press.png

Mental tränare, hypnotisör, utbildare och terapeut. 

Stress och traumakonsult verksam i över 20 länder med flyktingar, konfliktöverlevare, fängelser, barnsoldater och kvinnor utsatta för sexuellt våld genom Peaceful Heart Network.


www.peacefulheart.se

Ulf Sandström
Traumakonsult

 

Varför stress & trauma är vårt fokus

”Man missbrukar därför att man mår dåligt.
Man mår dåligt för att man är traumatiserad.”

Att trauma och drogmissbruk är intimt förknippade med varandra är en genomgående erfarenhet hos erfarna behandlare som dessutom är väl belagd med forskning.
 
I Sverige finns forskning som visar att 50 % av dem som söker behandling för en beroendesjukdom lider av posttraumatisk stress, jämfört med 5,6 % i normalbefolkningen. 

Idag behövs praktiska, enkla och effektiva modeller för hantering av detta som går att spegla genom hela vårdkedjan och ge mätbara och hållbara resultat. 

Vi presenterar här en välgrundad hypotes sammanlänkad med klinisk erfarenhet och internationella erfarenheter: Traumabaserad missbruksvård med Stress & trauma-modellen. 

Sagt om kurserna

"Tack för en underbar kurs! Mycket bra teoriunderlag och fantastiska, effektiva tekniker. Älskar ert manifest! Det är så viktigt att som terapeut vara ödmjuk och icke-dömande! En toppen-kurs."

Ivona Olofsson
Traumaterapeut

"Kursen var helt enkelt fantastisk! Du får en god överblick i metoder, både den rent
biologiska orsaken och hur du hjälper. En enkel metod som jag definitivt skall hjälpa till att sprida till andra. I hela världen förståss. OM något år (när barna är större) åker jag gärna med och hjälper i Uganda/Ryssland/ på Mars... Varma kramar och ett hjärtligt tack!"

Sara McGowan
Sjuksköterska/Enhetschef
Blombacka Rehabilitering

"Jättebra kurs framförallt de aktiva övningarna. Tycker det är bra med enkla tekniker inom psykiatrin där allt är mycket tillrättalagt och tungrott."

Helene
Psykiatrisköterska

”Jag vill tacka väldigt mycket för utbildningen och använder den flitigt, den hjälper mig massor i mitt arbete och med mig själv. Fantastiskt.”

Jenny Liv
Boendestödjare

Spiderweb

Övergrepp

ATT BEMÖTA OCH BEHANDLA SYMPTOM PÅ TRAUMA 

Du lär dig behandla stress och traumatiska reaktioner från utsatthet och våldsamma situationer effektivt och säkert

PRIS 2 DAGAR

4000kr ex

People Walking

Flyktingar

STRESS & TRAUMA-MODELLEN FÖR DIG SOM ARBETAR MED FLYKTINGAR

Du lär dig behandla stress och traumatiska reaktioner från utsatthet och våldsamma situationer effektivt och säkert

PRIS 2 DAGAR

4000kr ex

Image by Dariusz Sankowski

Förbudstrauma

STRESS & TRAUMA-MODELLEN FÖR ATT HANTERA FÖRBUDSTRAUMA

Du lär dig förstå, bemöta och behandla de tidiga livsmönster som kallas förbudstrauma.

PRIS 2 DAGAR

4000kr ex

Doctors Looking at X- Rays

Kontakta oss

Upplandsgatan 6, 111 23 Stockholm, Sweden

070-888 88 22

Thanks for submitting!