Halva priset på Stress & Trauma-kursen via internet under Corona-krisen!

Nästa Kurs

Boka nu, begränsat antal platser

Över 300 personer inom beroendebehandling och kriminalvård har gått kursen och lovordar den. Behandlare och terapeuter från bland annat socialtjänst, öppenvård, HVB-hem och privata alternativ. 

Grundkurs Online Stress & Trauma-modellen för beroendebehandling, 8-9 oktober
Peaceful Heart Network
Påbyggnad online Stress & Trauma-modellen för beroendebehandling 19-20 oktober
Zoom-länk skickas ut innan kursen
The Scandinavian Stress & Trauma Approach to Addiction Recovery 202
A Zoom link will be mailed out in advance
Påbyggnad Stockholm Stress & Trauma-modellen för beroendebehandling, November
Peaceful Heart Network
Grundkurs online Stress & Trauma-modellen för beroendebehandling, 14-15 september
En zoom-länk skickas ut innan kursen
The Scandinavian Stress & Trauma Approach to Addiction Recovery 101
Zoom link will be mailed out in advance
 

Varför stress & trauma är vårt fokus

”Man missbrukar därför att man mår dåligt.
Man mår dåligt för att man är traumatiserad.”

Att trauma och drogmissbruk är intimt förknippade med varandra är en genomgående erfarenhet hos erfarna behandlare som dessutom är väl belagd med forskning.
 
I Sverige finns forskning som visar att 50 % av dem som söker behandling för en beroendesjukdom lider av posttraumatisk stress, jämfört med 5,6 % i normalbefolkningen. 

Idag behövs praktiska, enkla och effektiva modeller för hantering av detta som går att spegla genom hela vårdkedjan och ge mätbara och hållbara resultat. 

Vi presenterar här en välgrundad hypotes sammanlänkad med klinisk erfarenhet och internationella erfarenheter: Traumabaserad missbruksvård med Stress & trauma-modellen. 

Grundkurs

STRESS & TRAUMA-MODELLEN FÖR BEROENDEBEHANDLING

Du lär dig behandla stress och traumatiska reaktioner från utsatthet och våldsamma situationer effektivt och säkert

PRIS 2 DAGAR

4000kr ex

Övergrepp

ATT BEMÖTA OCH BEHANDLA SYMPTOM PÅ TRAUMA 

Du lär dig behandla stress och traumatiska reaktioner från utsatthet och våldsamma situationer effektivt och säkert

PRIS 2 DAGAR

4000kr ex

Påbyggnad

STRESS & TRAUMA-MODELLEN FÖR BEROENDEBEHANDLING

Använd stress & trauma-modellen i grupper, med enskilda, och som del av vardagsrutiner. Certifiering möjlig

PRIS 2 DAGAR

4000kr ex

Flyktingar

STRESS & TRAUMA-MODELLEN FÖR DIG SOM ARBETAR MED FLYKTINGAR

Du lär dig behandla stress och traumatiska reaktioner från utsatthet och våldsamma situationer effektivt och säkert

PRIS 2 DAGAR

4000kr ex

Certifiering

STRESS & TRAUMA-MODELLEN FÖR BEROENDEBEHANDLING

Efter bägge kursdelar har du möjlighet att verifiera din kompetens genom certifiering i TTT och Self-Havening.

Sker på egen tid

Ingår

Förbudstrauma

STRESS & TRAUMA-MODELLEN FÖR ATT HANTERA FÖRBUDSTRAUMA

Du lär dig förstå, bemöta och behandla de tidiga livsmönster som kallas förbudstrauma.

PRIS 2 DAGAR

4000kr ex

Ditt team

Över 35 års erfarenhet av att arbeta med missbruksbehandling som terapeut, på HVB-hem, som utbildare och handledare. Stefan har skrivit tre böcker om våld och arbetat med våldsoffer, incest-utsatta, substansmissbruk och trauma.

www.spfab.se

Traumabaserad Missbruksvård

Stefan Sandström
Psykolog

Var med och grundade kvinnojouren Terrafem. Stress och traumakonsult verksam i över 20 länder med flyktingar, konfliktöverlevare, fängelser, barnsoldater och kvinnor utsatta för sexuellt våld genom Peaceful Heart Network.

www.peacefulheart.se

Gunilla Hamne
Traumakonsult

Mental tränare, hypnotisör, utbildare och terapeut. 

Stress och traumakonsult verksam i över 20 länder med flyktingar, konfliktöverlevare, fängelser, barnsoldater och kvinnor utsatta för sexuellt våld genom Peaceful Heart Network.


www.peacefulheart.se

Ulf Sandström
Traumakonsult

Sagt om kurserna

"Tack för en underbar kurs! Mycket bra teoriunderlag och fantastiska, effektiva tekniker. Älskar ert manifest! Det är så viktigt att som terapeut vara ödmjuk och icke-dömande! En toppen-kurs."

Ivona Olofsson
Traumaterapeut

"Kursen var helt enkelt fantastisk! Du får en god överblick i metoder, både den rent
biologiska orsaken och hur du hjälper. En enkel metod som jag definitivt skall hjälpa till att sprida till andra. I hela världen förståss. OM något år (när barna är större) åker jag gärna med och hjälper i Uganda/Ryssland/ på Mars... Varma kramar och ett hjärtligt tack!"

Sara McGowan
Sjuksköterska/Enhetschef
Blombacka Rehabilitering

"Jättebra kurs framförallt de aktiva övningarna. Tycker det är bra med enkla tekniker inom psykiatrin där allt är mycket tillrättalagt och tungrott."

Helene
Psykiatrisköterska

Doctors Looking at X- Rays

Kontakta oss

Upplandsgatan 6, 111 23 Stockholm, Sweden

070-888 88 22

©2018 by Beroende Stress & Trauma. Proudly created with Wix.com