top of page

Innan & Efter Möte

Två frågor att ställa innan varje möte

Vilka är vi? Varför är vi här?

Två frågor att ställa efter varje möte

Vad har vi lärt oss? Hur kan vi använda det närmaste tiden?

bottom of page