top of page

Att arbeta med flyktingar med trauma

Praktisk stress & traumahantering

Att fly från krig och komma till ett nytt land är en traumatisk och livsomvälvande upplevelse. Även själva flykten är ofta traumatiserande i sig. Att inte kunna språket, kulturen och traditioner där man slutligen får stanna (och frågan om man får stanna). Att sakna socialt stöd från familj och vänner. Att bära med sig emotionell stress och rädslor som visar sig i sömnstörningar, flashbacks, svårigheter att koncentrera sig, hopplöshet, aggressioner, självmedicinering och svårigheter att lära sig och minnas saker.  
 
Vi har i Sverige kunniga mottagningar för den här typen av traumatiska stressproblem, men på många ställen är det upp till ett års väntetid. I andra områden finns ingen sådan hjälp att få. Att vänta ett år på att få stopp på mardrömmar och flashbacks är inte hållbart och innebär såväl lidande som instabilitet för personen i fråga.I de länder som har haft nationella katastrofer som krig och naturkatastrofer har man varit tvungna att hitta sätt att förse människor med en Första Hjälp för post-traumatisk stress. Detta har skett i formen av avslappningsmetoder som lekmän kan lära ut och använda, och som fungerar över språk- och kulturgränser. Förenklat kan man säga att om en person som har en posttraumatisk reaktion kan slappna av fysiskt och känna sig trygg och förankrad i kroppen så kan reaktionen mildras, och till och med försvinna. Därefter kan man vänta in den vård som kan krävas för att få en mer komplett behandling. De tekniker vi lär ut fungerar för lekmän såväl som professionella, och kan kombineras med andra typer av behandling. 
 
De är inte tänkta att ersätta konventionell vård. Förutom grundläggande praktisk kunskap om stress och trauma går vi igenom hur man kan överbrygga språksvårigheter, använda teknikerna i grupp samt hur dom kan kombineras med befintliga metoder och kreativa uttrycksformer. Vi diskuterar även hur man uppnår en skalbarhet, då metoderna enkelt kan läras ut från mottagare till andra vilket ger effektivitet och ekonomisk fördel.

People Walking
bottom of page