top of page

Certifiering

Verifiera dina färdigheter

När du har gått alla fyra dagarna, del 1 och del 2, har du möjlighet att certifiera dig i Stress & Trauma-modellen. Certifieringen sker online genom att du rapporterar 8 sessioner (4 TTT och 4 Self-Havening) och svarar på ett antal essäfrågor. Certifieringen kostar 1000kr plus moms.