Certifiering

Verifiera dina färdigheter

När du har gått alla fyra dagarna, del 1/del 2, så har du möjlighet att certifiera dig i Stress & Trauma-modellen. Certifieringen sker online genom att du rapporterar 8 sessions (4 TTT och 4 Self-Havening) och svarar på frågorna som visar djupförståelse.

4 cases TTT

Du genomför Trauma Tapping Tekniken med 4 personer och rapporterar i formuläret online.

4 cases själv-Havening

Du lär ut själv-Havening till 4 personer för att de skall kunna reglera själva.

Essäfrågor

Du svarar på frågorna med minst/mest en half A4 sida vardera (ca 400 ord)

Ditt Certifieringsintyg

Maila oss när du är klar för att få ditt Certifieringsintyg.