top of page

Certifiering

Verifiera dina färdigheter

När du har gått alla fyra dagarna, del 1 och del 2, har du möjlighet att certifiera dig i Stress & Trauma-modellen. Certifieringen sker online genom att du rapporterar 8 sessioner (4 TTT och 4 Self-Havening) och svarar på ett antal essäfrågor. Certifieringen kostar 1000kr plus moms. 

4 fallbeskrivningar TTT

Du genomför Trauma Tapping Tekniken med 4 personer och rapporterar resultatet i formuläret online.

4 fallbeskrivningar själv-Havening

Du lär ut själv-Havening till 4 personer så att de kan själv-reglera stress och rapporterar resultatet i formuläret online.

Essäfrågor

Du svarar på frågorna med ungefär en halv A4 sida för vardera fråga (ca 150 ord)

Ditt Certifieringsintyg

Maila oss när du är klar för att få ditt Certifieringsintyg.

bottom of page