top of page

Behandling av övergreppsrelaterat trauma

Stress & Trauma-modellen

Att möta och hjälpa dem som har varit utsatta för övergrepp, incest och våld i andra former.

En ny unik kort utbildning som riktar sig till dig som bistår traumatiserade överlevare av sexualiserat våld och kvinnor /alt individer/  som levt med våld i nära relationer/ alt/ våldsutsatta kvinnor/individer

Kursen ger dig möjlighet att genomföra effektiv traumabehandling på ett riskfritt sätt genom att fokusera på att hantera stress och trauma med självreglering. Metoden kallas Stress & Trauma-modellen.

Spiderweb

Kursplan

Teori, Dag 1

Mäns våld mot kvinnor och LGBTQ personer: Sadistiskt schema av tankar och känslor. Misshandlande män agerar utifrån ett sadistiskt schema av tankar och känslor. Det är viktigt att förstå hur det fungerar för att kunna förhålla sig till det.

Sadistiska kontrollbeteenden Några exempel.

Makt och kontroll i behandling och bemötande – en fallgrop Risken för parallellprocesser där personal som bemöter misshandlade kvinnor själva agerar kontrollerande, och de skador som då kan uppstå.

Misshandelsrelationer Hur de brukar utvecklas och varför de är så svåra att lämna – psykologiska mekanismer hos offret.

Makt och kontroll i behandling och bemötande – en fallgrop Risken för parallellprocesser där personal som bemöter misshandlade kvinnor själva agerar kontrollerande, och de skador som då kan uppstå.

Trauma Definitioner, vad som skapar trauman och hur det fungerar.

Trauma och missbruk En av de absolut vanligaste samsjukligheterna och det som vi särskilt vill fokusera med en här utbildningen.

Inlagring av trauma Hur traumat lagras in i hjärnan m.m.

Hjärnan vid flashbacks Många av dessa reaktioner är viktiga att känns till för att kunna hantera olika situationer som kan uppstå. Utagerande och flashbacks.

Förutsättningar för behandling Att skapa relationer och att ha en fungerande ordning i behandlingsarbetet är av avgörande betydelse. Behandling utan relation blir inte framgångsrikt för människor med riktigt allvarliga problem. Struktur binder ångest hos enskilda klienter och hjälper enheten att fungera när man har mycket kaos att hantera.

Praktik, dag 2

Kursledare: Gunilla Hamne och Ulf Sandström, traumakonsulter.

Praktisk inlärning av två traumabehandlingsmodeller:

- Trauma Tapping Technique och

- Havening

tillsammans med relevant teori.


Teori, dag 3

Kursledare: Stefan Sandström, leg psykolog och författare


Innehåll:


Typer av trauman Sverige är inte särskilt fokuserat på traumabehandling och ofta räknar man bara diagnosen PTSS som trauma, men det finns mera.


Svårigheter vid behandling av trauman Olika felbehandlingar och faktorer som man måste ta hänsyn till.

Att bygga relation till klienten är också att lära klienten att bygga relationer. Det skapar nödvändig trygghet för arbete med trauma och andra svåra problem, och är en nödvändig förmåga för rehabilitering.

Behandling av stress och ångest Stress och ångest är vanliga problem för dem som har svår missbruksproblematik. Dessa problem aktiverar, liksom trauma och

Autonoma nervsystemet Det autonoma nervsystemet har två funktionssätt: det sympatiska NS och det parasympatiska NS. Det sympatiska NS är vårt kamp-och-flyktsystem och går igång vid stress, traumatiska minnen, fara och när vi är arga eller rädda. De traumametoder som vi lär ut stoppar denna process och för oss tillbaka till det lugna parasympatiska NS

Trauma och missbruk Ett stort antal forskningsstudier i Sverige och utlandet visar hur intimt missbruk och trauma hänger ihop. Definitioner och funktioner.

Hjärnans funktionssätt vid flashbacks, utagerande, mentalisering.

Förutsättningar för behandling Att skapa relationer och att ha en fungerande ordning i behandlingsarbetet är av avgörande betydelse. Behandling utan relation blir inte framgångsrikt för människor med riktigt allvarliga problem. Struktur binder ångest hos enskilda klienter och hjälper enheten att fungera när man har mycket kaos att hantera.

Praktik, dag 4

Kursledare: Gunilla Hamne och Ulf Sandström, traumakonsulter.

Det som lärts in under dag 2 och som använts mellan kurstillfällena vidareutvecklas praktiskt och teoretiskt. Kursdeltagarna får möjlighet att ställa frågor utifrån behandlade fall.

Möjlighet för certifiering i de inlärda metoderna.

Text som beskriver

bottom of page