top of page

Vem är personuppgiftsansvarig?

Den juridiska personen Peaceful Heart Network är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet och för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi samlar inte in dina personuppgifter

Länkar till andra webbplatser:
Om vår  webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, webbsidor eller material som publiceras av tredje part, är dessa länkar endast avsedda i informationssyfte. Eftersom Peaceful Heart Network inte har någon kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller material, är vi inte ansvariga för deras innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som kan uppstå vid användning av dessa länkar.

Kontakta oss om du har frågor:

Du kan kontakta Peaceful Heart Networks dataskyddssamordnare om du har frågor om vår policy för skydd av personuppgifter på developer@peacefulheart.se.

Translated with DeepL.com (free version)

bottom of page