Verktyg

Metaforer

En metafor är ofta mer övertygande och talande för en känsla och situation än många ord.

"Vi är i en roddbåt du och jag nu. Om en av oss ror mer än den andra, vad tror du händer?"

©2018 by Beroende Stress & Trauma. Proudly created with Wix.com