top of page

Snurren & Ljuset

Snurren är beteendemönster som är negativa och fastnar. Från-mål.

Ljuset är dit man egentligen vill. Till-mål.

Allt som bryter ett beteende kan bryta ett mönster.

bottom of page